מסמך משפטי: T-S NS J620 + T-S NS J624

מסמך משפטי T-S NS J620 + T-S NS J624

תגים

תיאור

Legal agreement between spouses. In the hand of Ḥalfon b. Menashshe. Location: Fustat. The husband of Sitt al-Bahāʾ takes her to court to revisit the conditions under which he may take a second wife, because his livelihood forces him to stay in Cairo sometimes.

תיעתוק

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).
  1. [ ] בית דין [ מ]צליח הכהן נע עלי נפסה לזוגתה סת אלבהא
  2. [ ] בל אלואגב אן יכון [ מ]עישתה פי אלקאהרה ויצטר אלי אלמבית
  3. [ וליס לה וגה] אן יפרץ להא עלי זוגת[ה] אל[אולי אכתר] מן מא אסתקר ודלך אנה לא י [ ]
  4. [ ע]יד ואלנא[מנות ת]לתין פי כל אסבו[ע ]
  5. [ ]א[ ]

תרגום