רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S NS J620 + T-S NS J624

מסמך משפטי T-S NS J620 + T-S NS J624
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).
  לdigital edition, מהדורה, תרגום ראה
  • pp. 91–93