רשימה או טבלה: T-S Ar.52.247

רשימה או טבלה T-S Ar.52.247

תגים

תיאור

Accounting of expenditures in Dammuh ca. 1182-83.

T-S Ar.52.247 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
 1. תבת מא אמלאה אלשיך סיד אלאהל בן אל[ ] אנה
 2. אנפקה מן צמאן בסתאן דמוה שנת אתצד [אלמואפ]קה
 3. לסנה תמאן וסבעון וכמס מאיה לתאריך אלערב [ודלך]
 4. אלקדם ביד אלמסמי תרכי י מסאמיר יח אלאעמ[א ג]
 5. אבו כלבוץ אלכפיר והבה ג מסחאת ג בן גדיר ה טין א
 6. מאונה אלגיר ז עמל חאיט אלבסתאן אלבראני כז נגאר א3/4
 7. ¼ אלכדאם ו מאונה אלגריד יח גריד ללאמעמא ד אצראס יג
 8. תנטיף יד> ועמא אורד ללשיך אלמבין שצ [[ ]]תמאנין דרהם
 9. ברקעה ואיצא כ ואיצא סט ואיצא [[ ]] עו ¼ ואיצא קה ¾
 10. ואיצא צו וען גראמה געל ח ½ וען כפארה סנה תסע
 11. ל אלגמלה תרכח

תרגום

T-S Ar.52.247 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Ar.52.247: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.