רשומה קשורה ל-מכתב: T-S Ar.47.243

מכתב T-S Ar.47.243
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, "דניאל בן עזריה נשיא וגאון: בירורים ומסמכים חדשים‎" (in Hebrew), Shalem‎ 2 (Jerusalem, Israel: Yad Izhak Ben Zvi / יד יצחק בן-צבי, 1976), 41-102.
  לתרגום, דיון ראה
  • Doc. 7
 3. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #565
  • #565