רשומה קשורה ל-מכתב: Moss. II,125.2

מכתב Moss. II,125.2
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, India Book vol. 5 (unpublished).
    למהדורה ראה
    • ה40א