מסמכים קשורים מכתב: Moss. II,125.2

מכתב Moss. II,125.2