מכתב: Moss. VII,179

מכתב Moss. VII,179

תגים

תיאור

Letter from Avraham b. Farrāḥ, Alexandria (probably), to Nahray b. Nissim, Fustat. Ca. 1066. Mentions a number of goods: ṭarṭar (a kind of mordant or fixative, presumably for use in textile dyeing), honey, soap and silk. Avraham b. Farrāḥ also mentions that Abū ʿAbdallah (Ibn al-Baʿbāʿ) came to visit him in Alexandria. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 3, #557)

Moss. VII,179 recto

recto

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.

recto

 1. בסם אללה אלעטים

 2. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך [ואדאם עזה .....

 3. מן אלאסכנדריה ל[....ואלחמד ללה]

 4. רב אלעאלמין וצל כתא[בך

 5. עלינא אנהא תאכרת [ ]

 6. כיר ברחמתה ופיהא [ ]

 7. אלטרטר וקד תקדם [ ]

 8. [ ] ואמא מא דכרה מן [ ]

 9. אלי אצחאבה ואנא וקפת עלי [ ]

 10. יקול אנכסר מנהום וא[ ]

 11. וארגו אנה קד דפע אלד[נאניר

 12. אלי מצר יגעלה מולאי אל[שיך

 13. ויקול לה תמן אלעסל [ ]

 14. אבו אלפרג בן שעיה פי אל[ ]

 15. האדה ידפעה לה בעד אן יקף [עלי

 16. כדא גאבהא בן אלשעאלה מן [ ]

 17. [ ] אנהם גסלו פיהא ודכר [ ]

 18. אלצאבון אלמחול גראבין ונצף [ ]

 19. ה קטע כחל מקרבה ורזמה [ ]

 20. וקד חמלתהא פי קארב כביר [ ]

 21. פי צ קיראט אחיב מנה יביע [ ]

 22. דכול מולאי אלחאבר אלגליל לע[ ]

 23. כתיר ודכר אמר מן אלעתב [ ]

 24. יכון עליי אלעתב פיה אלי אן כנת [ ]

recto - right margin

 1. פי חואיגה יצח לסידי

 2. אשיך אבו עמראן [ ]

 3. תקול מי כרא וכרא

 4. פואללה לקד כאן יצעב

 5. עלי ואחיב מן מולאי

 6. אלשיך אדאם אללה עזה

 7. ישרח לי כמא עהד

 8. עלי [ ]

 9. ....

 10. אן וצל מולאי אלשיך

 11. אלאגל אבו עבדאללה

 12. אדאם אללה עזה

תרגום

Moss. VII,179 verso

verso

verso

 1. אנפדת לה מנהם וקד כצלת קד קובץ מן אל[ ]

 2. ט ואל ל קנט אלה נצף אשתראוה אלגבאה [ ]

 3. ווצל מעה חריר מצבוג קצטנטיני כאן [ ]

 4. ובאע אלתרך ד תנצף אלרטל אמא אלקי [   ]

 5. אללאדקין אלי לאדקיא מא הו שי ינח[ ]

 6. אלדי כאן אשתרא לי מולא אלשיך אדאם אל[לה עזה]

 7. מ[ ] אלא אכד שי מנה ואמא בן אל[ ]

 8. ואללה לקד תרכת אלחיאה ואן מא כלא [ ]

 9. ענדי שי מא גאו בהא פיה כתאן לאן [ ]

 10. ענאיה אלמשרף מ[     ]כי למא כאנת [   ]

 11. תקדם קולי לה אן מא יכתץ בה מולאי אל[שיך

 12. [ ]

 13. [ ]

 14. [ ]

 15. [ ]

 16. [ ]

 17. [ ]

 18. [ ]

verso - bottom margin - address

 1. [ ] שאכרה אברהים בן פראח ננ אסכנדראני