רשומה קשורה ל-מכתב: Moss. VII,179

מכתב Moss. VII,179
  1. ציטוט
    משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • #557
    • #557