רשומה קשורה ל-מכתב: T-S NS J7

מכתב T-S NS J7
 1. ציטוט
  S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Book 4: Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • ח70
 2. ציטוט
  Marina Rustow, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
  כולל digital translation