רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. e 94/30

מכתב Bodl. MS heb. e 94/30
 1. ציטוט
  S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • ח60
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה