מכתב: T-S Ar.7.11

מכתב T-S Ar.7.11

תגים

תיאור

ח52 קטע מכתב אל חלפון ספרד חומר הכתיבה: נייר; מידותיו: 13.6 x 8.8 ס"מ. קטע זה ממכתב אל אבו אלסַעְד הלוי, היינו חלפון, כתוב בכתב ספרדי טיפוסי אך רהוט ביותר.1 המכתב היה קצר מתחילה, וחסרים עכשיו אך מעט מפתיחתו ומרבית מהכתוב בשוליים בע"א. הכותב, שאין זהותו ידועה, שִׁרבב מילים באותיות ערביות בתוך הטקסט שבערבית-יהודית הכתוב באותיות עבריות. דומה שהוא כתב את הכול בחופזה, ולא תמיד ברור אם תיבה מסוימת כתובה באות עברית או באות ערבית. בגלל הקשיים הללו ומצב ההשתמרות הגרוע של המכתב, הפענוח והתרגום מסופקים בכמה מקומות. הכותב מסר ברכות גם בשם אביו. הכתובת حضرة المرتبة حرست ('ח̇צר̈ה אלמרתב̈ה חרסת', בתרגום: הדרת מעלתו, ישמרנה האל') לא נמצאה באותה לשון במקום אחר לפי שעה.2

T-S Ar.7.11 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.

1 [...]3 ומן אטאל אללה בקאה פי אלעז אלאדום ואלסעד אלאלזם אלאקום

2 [...] בִמנה ويمنه כתבתה4 יא מולאי ادام الله عزه עמא תעלמני

3 עליה מן אלאנקטאע אליך ואלקול בפ̇צלך עלי פי מא

4 מנעִמן5 פ̇צלך ו̇גלאלך אללה אסלה תעלי לידים

5 עזך ויטיל חרזך بعزته ותִנִאה יאמולאי אני כנת מ..ל

6 מעול וקת כונת ענדנא לאכון אכתב מעך

Left Margin

כתב אלי עמי ובניה פלם ית..[...] והו

[שוליים ימניים]

[...] ותתקבל בהא6 חסב אלמ̇צנון מנך

תרגום

T-S Ar.7.11 1v

1v

Verso

1 [...] ב....ן פכאץ ב..ת אלעזיזה אלנפס ערִ̇צִתה בטאהִרִה

2 [...] ... טועִ גמילך פלך אלפ̇צל ומתי תאמל אלספר אללה תעלי יטִלענא

3 [...] יבהִ̇ג بعزته ואקראך יאמולאי וסידי אלרפיע אל̇גליל מן סלאמי אל̇גזיל

4 [...] לל...ך .... לל̇גליל כטרך וואלדי ומולאי מלתזם אכבארך יכצך אפצל אל

5 [סלם ואלס]לם אל̇גזיל אלחפיל עלי ח̇צרה מולאי וסידי ونعمة الله تعالى وبركاته

  1. [...] אלאפ̇צל אבו אלסעד אללוי ادام الله عزه حضرة المرتبة حرست بلغ توجر
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S Ar.7.11: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.