רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 12.830 + T-S 8J5.13

מסמך משפטי T-S 12.830 + T-S 8J5.13
 1. ציטוט
  S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, Ḥalfon the Traveling Merchant Scholar : Cairo Geniza Documents‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben Zvi Institute, 2013), vol. 4.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • ח26
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה
 5. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה
 6. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה
 7. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה
 8. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה