רשומה קשורה ל-מכתב: Moss. Ia,21

מכתב Moss. Ia,21
 1. ציטוט
  Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (New York, NY: NY KTAV Publishing House, 1931), vol. 1.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 463-464
 2. ציטוט
  Mark Cohen, The Voice of the Poor in the Middle Ages (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2005).
  כולל digital translation