רשומה קשורה ל-מכתב: T-S NS J42

מכתב T-S NS J42
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2022).
  כולל digital edition
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה
 4. ציטוט
  Marina Rustow, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
  כולל digital translation