מכתב: T-S NS J42

מכתב T-S NS J42

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Petition requesting that the addressee intervene on behalf of the writer, whose trees have been sold by an abusive ḍāmin named Karīm without permission. It appears that Karīm had subleased a tax-farm to the petitioner, and, under circumstances not specified, then sold the petitioner's trees (or the right to the tax income they produced?). The petitioner asks the addressee to order Karīm to pay him what he has collected and may still collect from this tax-farm. (That petitioner doesn't include a request about giving back his trees suggests that they weren't his to begin with — so the most likely scenario seems to be that the trees were on the property for which the petitioner had the tax-farm.)

T-S NS J42 1r

1r

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2022).
 1. חצרה אלשיך אלתפארת
 2. ישמרו אלהינו ויחיה חמודו
 3. התלמיד רצוי הישיבה שצ
 4. תעלם מא אוגבו חכמ[י] התורה
 5. זל פי מעשה צדקה וקאלו [גדול
 6. המעשה יותר מן העושה וי . [
 7. לחסנאתהא הדה אלחסנה . [
 8. כולם(?) ותגתהד כמא מש . . [
 9. נכותהא מן כון הדא כרים אלצאמן
 10. אבאע אלגמיז ואלסדר ושרט(?)
 11. בעץ אלנכל ולם יורד מן אלצמאן
 12. שי וענדה דינארין ורבע מן
 13. אלסנה אלמאציה ומא ללעניים
 14. אלא אללה תעאלי ואנת פתנעם
 15. תאמרה באן יורד ענדהא מא
 16. חצל מעה ומא עסאה יחצל
 17. [[וק . תאן]] מן אלצמאן . . . . .
 1. חצרה אלשיך אלתפארת
 2. ישמרו אלהינו ויחיה חמודו
 3. התלמיד רצוי הישיבה שצ
 4. תעלם מא אוגבו חכמ[י] התורה
 5. זל פי מעשה צדקה וקאלו [גדול
 6. המעשה יותר מן העושה ויצ[יף
 7. לחסנאתהא הדה אלחסנה [כנגד
 8. כולם ותגתהד כמא מש . . [
 9. נכותהא מן כון הדא כרים אלצאמן
 10. אבאע אלגמיז ואלסדר ושרט
 11. בעץ אלנכל ולם יורד מן אלצמאן
 12. שי וענדה דינארין ורבע מן
 13. אלסנה אלמאציה ומא ללעניים
 14. אלא אללה תעאלי ואנת פתנעם
 15. תאמרה באן יורד ענדהא מא
 16. חצל מעה ומא עסאה יחצל
 17. [[וקד כאן]] מן אלצמאן
 18. ושלומה
 19. ירבה

תרגום

Marina Rustow, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].

Recto

 1. His excellency the glorious elder, 
 2. may our God protect him and preserve his beloved (son),
 3. the scholar, propitiation of the yeshiva, may his Rock protect him.
 4. Know what the sages of the Torah
 5. of blessed memory have ruled with regard to charity. They have said:
 6. "He who induces others to act is greater than he who acts." Please add
 7. to your (previous) benefactions this benefaction, [which will be equal to]
 8. them all. Please strive in accordance with what (is required by)
 9. your generosity. A certain Karīm the tax-farmer
 10. has sold the sycamores and the ziziphus trees, and provisionally (sold)
 11. some of the date-palms, but has not yielded anything (to me) from the tax-farm.
 12. He has 2¼ dīnārs from 
 13. last year. The poor have no one (to help them)
 14. but God, the exalted, and you. Therefore, act generously
 15. and instruct him, with the receipt of (the order) you will issue,
 16. (to transfer to me) what he has collected and may yet collect
 17. from the tax-farm.
 18. May his (the recipient's) peace
 19. increase.

T-S NS J42 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J42: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.