מכתב: JRL SERIES L 213

מכתב JRL SERIES L 213

תיאור

Letter from Sadaqa b. Nufay', Tyre, to his father Shelomo b. Saadya, Fustat, October 1090.

JRL SERIES L 213 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
 1. כתאבי יא ואלדי אטאל אללה בקאך ואדאם עזך ותאיידך וכבת
 2. אעדאך מן צור ואלחאל סלאמה ועאפיה ואלחמד ללה רב אלע[אלמין]
 3. ען שוק אליך שדיד גמע אללה ביננא ברחמתה אן ש[א אללה]
 4. וממא אעלמך בה אנני יום כתבת הדה [אלאסטר מעוול עלי]
 5. אלספר אלי עכא אחצל מנהא שי ואעוד אן שא [אללה אלי צור]
 6. אדכל פיהא עלי אלדי אמלכת עליהם (!) ואקים ב[הא איאם וקד]
 7. כ[נת] כתבת כתאב צחבה ולד אלשיך אבו נצר יה[ודה]
 8. אלדמשקי אערפך פיה מא קד אסתקר לי פי גביל [ודלך]
 9. אנהם אגר[ו] לי מא יקום בי ובביתי ובגמיע מ[א אחתאג אליה]
 10. ויעז עליי [א]ן נפתרק בלא אן ליס בד לי פי אל[אגתמאע]
 11. ואן אטלע ונגתמע פלא תדעני מן אלדעא א[לצאלח]
 12. ואלל[ה א]לעאלם מא אשתהית אלפרקה אללה בינ[נא הו]
 13. אלדי קטע רזקי ואפרק ביננא ומא תסוי ענדי ע[ישה
 14. אלצבי בטאל בלא מעישה בלא אנס קד אנסני קד טלב[ת]
 15. אלטלוע אליכם ולם אמכנה אלי דלך לילא ישגל קלבכם
 16. ומא אתצלת אלא אליתימה מא להא חבה לאגל אנה[א תגי]
 17. מעי אלי מצר פסאלתך באללה לא תקטעני מן אלד[עא לאני]
 18. אקאסי רכוב בחר פי כל וקת ולא תקטעני מן כ[תבך]
 19. פי כל וקת אלי צור אלי חצרה מולאי אלרייס פאנה יצלני אלי ג[ביל]
 20. כצצתך באתם אלסלאם וואלדתי אלסלאם ומולאי אלשיך
 21. אבו עלי ומן תחוטה ענאיתה אלסלאם ועמראן יכצכם
 22. באלסלאם ותכץ לי אלשיך אבו יעקוב אלסלאם [ואלחזן]
 23. אלממחה בן שכניא וולדה אלסלאם ומולאי [
 24. וולדה אלסלאם וגמיע אצדקאנא אלסלאם [ולא תקטעני]
 25. מן כתאבך ואלסלאם
 26. וכתב אליום אול מן שהר רמצאן תפג

תרגום

JRL SERIES L 213 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso

(verso)

 1. לואלדי ואלעזיז עליי מולאי אלשיך אבו ולדה
 2. [נצ]ר סלאמה בן סעיד אלמערוף געל פדאה
 3. בן נפיע
 4. [אטאל אללה בקאה] ואדאם עזה
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • JRL SERIES L 213: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0