מסמך משפטי: ENA NS 8.15

מסמך משפטי ENA NS 8.15

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Betrothal register from a court book, 1023 (per Friedman, based on comparison to ENA 4010.28 which he identifies as another leaf from the same register, and bears an exact date in 1023). From the same ledger: ENA 4010.28, ENA NS 8.15, and Bodl. MS heb. c 13/21 (bears an exact date in 1028).

ENA NS 8.15 1

1

תיעתוק

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Marriage in Palestine: a Cairo Geniza study, The ketubba texts (Tel Aviv: Tel Aviv University, Chaim Rosenberg School of Jewish Studies, 1980), vol. 2.
 1. [...]ן ....ן .......[...]
 2. [...].ן [. .] חמ[...]
 3. [...] .א......ן בלי עיכוב [...]
 4. [...חס ו]שלום ואעכב ... [...]
 5. [...]קודם הכנסתה יהוי [...]
 6. [...].רה דינרין תקולין תמ[ניא ...] ?
 7. {בא} ושליש דנ.........ש... [...]
 8. הקדוש ועשרין וחמשה ... [...]
 9. ואלין מה דאעלת הדה . .[...]
 10. ..אל.[..].. את.... ..[...]
 11. וכלי ביתא וכלי נחש ובגדים ..[...]
 12. דינרין שילום ב...... הדה [...]
 13. וישלם תלתא ויטול .. ש...... [...]
 14. הדה טליתא ת...ל...... [...]
 15. יזכון בכל מה דיש[תייר ...]

תרגום

ENA NS 8.15 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 8.15: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain