מכתב: ENA NS 2.26

מכתב ENA NS 2.26

תגים

תיאור

Letter of Eliyyahu ha-Kohen Gaon b. Shelomo, probably from Tyre. Ca. 1080

ENA NS 2.26 1

1

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.

ENA NS 2, f. 26 ed. Gil, Palestine, Pt. 3, p.31 (Doc. #429), N.H. 10-24-87 N.H. (p) Passage from a letter of Eliyahu Ha-Kohen Gaon b. Solomon, probably from Tyre. Ca. 1080

 1. ] מפדה ביר ח[
 2. בימי הערביים ועשה טובה ביש[ראל
 3. להגיד לו כי כתב מירוש[לים
 4. כי הפחה מרצץ את עם יי בעסק[לאן
 5. כהוגן תאלמנה שפתי שקר [
 6. וילד שקר הורו והוגו מלב דבר[י שקר
 7. און חוקקים כת הוי החוקקים [חקקי און
 8. על כל כותבי כזב לפי מעשיהם [
 9. בלב חרמים פיהם והקבה [
 10. לירושלים טרוד טרוף כי בא [
 11. לעשות עמנו טובה כי האם באר[
 12. כי שמו יועיל לנו מנזקים [
 13. [ לכת]וב אל אדירינו ה[
 14. לנו ולו מליץ יושר פרקליט א[מת
 15. לפני אדונינו ה[זקן] אדר היקר [

....

תרגום

ENA NS 2.26 2

2

ENA NS 2.26 3

3

ENA NS 2.26 4

4
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 2.26: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain