רשומה קשורה ל-מכתב: ENA NS 2.26

מכתב ENA NS 2.26
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #429
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה