מכתב: ENA NS 19.25

מכתב ENA NS 19.25

תגים

תיאור

Letter from Ibrāhīm b. Farrāḥ, Alexandria, 25 August 1056 (Gil). Mentions that Ibn al-Baʿbāʿ (here called Muḥammad b. ʿAbd al-Raḥmān al-Ṣāʾigh) has unloaded his goods in Mazāra.

ENA NS 19.25 1

1

תיעתוק

A. L. Udovitch, unpublished editions.

ENA NS 19, f. 25 ed. Udovitch Letter from Abraham b. Farah al-Iskandari (the Alexandrian). Z.F. 10-31-90 (p)

 1. בסם אללה אל.....
 2. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך ואדאם עזה ותאיידה וסעאדתה וסלאמתה ונעמאה
 3. מן אלאסכנדריה ליב' כאלין מן אלאלול ואלחאל סלאמה ונעמה ....ואלחמד
 4. ללה רב אלעאלמין וצל כתאבה דכר אמר אלצרתין ואנהא לם תצל וארג[ו...
 5. אנהא קד וצלת וקד אכדו קום אספאקצין..........
 6. יחמלו פי .......ובקיה אלסרר תצל צאחבהום אן שא אללה מע[..
 7. ......[ ] וקד א... נץ ח חסאבה ר'[ ....
 8. כמא אס [ ] בע ...עטף .....האדי.
 9. מחמד בן עבד אלרחמאן אלצאיג ועטפה ספתגה עלי מולאי אלבן...
 10. אנצארי אדאם אללה עזה אחיב מנה יתפצל יסאלמהא אליה לי קבץ [..
 11. מן אל .....אן שא אללה ועטפה איצא כתאב ללשיך אבו מנצור בן ..[
 12. אחיב מנה יסלמה לה איצא וקד וצל פי ......אלדי
 13. דכל אטראבלס ולם יקים נהאר
 14. אלס...אוצן..........וערפני וצול קארב
 15. אלרחל אלדי כאן פי ...... אצחאבה לאנה בן אלחאנאן רחמה אללה
 16. ...... אל ....באל ינסי ....מולאי ומע על מ...
 17. תוכר אכבר מן קארב מפרג מן אטראבלס ומראכב אל...
 18. וקד וצל פי האדי אלקארב צבי יהודי מן... אלקלעי דכר אן ....מן אל
 19. מהדיה מ' יום ואן מולאי אלשיך אבו סעיד ואלשיך בן עזרון
 20. אלדי

margin

 1. פרא פי / מאזר / וחצל / / / אבן שבלון / דאר /
 2. ונחן א..קים / אל / /

תרגום

ENA NS 19.25 2

2

verso address

 1. מולאי אלשיך אבי יחיי נהראי בן נסים נע אטאל אללה שאכר אברהים בן פראח
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 19.25: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain