רשומה קשורה ל-מכתב: ENA NS 19.25

מכתב ENA NS 19.25
 1. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #552
 2. ציטוט
  A. L. Udovitch, unpublished editions.
  כולל digital edition