רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: ENA 4010.17

מסמך משפטי ENA 4010.17
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה
 3. ציטוט
  Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
  כולל digital edition