מסמך משפטי: ENA 3011.1

מסמך משפטי ENA 3011.1

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1988

תיאור

Deed, drawn up in a Jerusalem court in the hand of Shelomo b. Yehuda, October 1036.

ENA 3011.1 verso

verso

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

ENA 3011, f. 1v, ed. Gil, Palestine, Pt. 2, p.225 (Doc. #124), C.B. 02-19-88 (p) Deed, drawn up in a Jerusalem court in the hand of Solomon b. Judah, October 1036.

 1. ]איה שרה אשת [ ]ל הידועה בטאוס כי לא נשאר [ ]
 2. ]ת אצל טאוס זאת לא זהב ושווהו ולא כסף ושווהו [ ]
 3. ] עולם מכלים ובגדים [ ] לא שב [ ]
 4. ]איל שבועה ולא אל[ה ] לא [ ] לא [ ]
 5. [ו]ליורשיה אחריה למובארכה זאת [ על טאוס] זאת ועל בנ[יה ]
 6. בן חסן אלבגדאדי ועל הבאים [ ] עד לעולם וכל מי ש[יבוא]
 7. מארבע [רוחו]ת העלם [ ] לתבוע את טאוס [זאת]
 8. או את יורשיה אחריה כל [ ] אין לש[מוע]
 9. להם ואין ללמוד מהם [ ]
 10. זאת במעמד מכיריה ק[נינו מידה בכלי הכשר לקנות בו]
 11. וכתבנו וחתמנו בערב [ ] בתשעה לחודש מ[רח]שון
 12. שנת ארבעת אלפים ושבע מאות ותשע[י]ם ושבע ליצירה
 13. בירושלם עיר הקודש תבנה בקרוב להיות לזכות ולראיה ביד
 14. טאוס זאת וביד יורשיה ל[אחר מיתתה שריר] ובריר וקיים
 15. אברהם בר מרדכי נט רח [ ] בן [ ]
 16. אליהו הכהן הששי בחבורה [בן גאון ז]צל
 17. שלמה הצ ראש ישיבת [גאון יעקב]

תרגום

ENA 3011.1 recto

recto
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 3011.1: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain