מסמך משפטי: ENA 2805.8

מסמך משפטי ENA 2805.8

תגים

תיאור

Fragment of draft of a court document relating to the affairs of Nahray b. Nissim, ca. 1045-1096.

ENA 2805.8 1

1

תיעתוק

A. L. Udovitch, unpublished editions.

ENA 2805, f. 8b, ed. A.L. Udovitch, See in file ENA 2805, f. 8a Z.F. 5-7-90 Fragment of draft of a court document relating to the affairs of Nahray b. Nissim, ca. 1045-1096.

  1. [י]חצר רבנו נהראי [וילחק אלאגדאד .........
  2. .................[והזקן] ואלדיין מר
  3. אלי אל אר פי הדה אלסאעה [מן
  4. [ ] ד תאכיר פתם .........

תרגום

ENA 2805.8 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2805.8: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain