רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: ENA 2805.8

מסמך משפטי ENA 2805.8
 1. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.
  למהדורה ראה
  • #454, pp.519-521
 2. ציטוט
  A. L. Udovitch, unpublished editions.
  כולל digital edition