מכתב: ENA 2805.24

מכתב ENA 2805.24

תגים

תיאור

Letter from Ishaq b. Yusuf al-Andalusi to Nahray b. Nissim. Dated 1050.

ENA 2805.24 2

2

תיעתוק

משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.

Recto (upside down)

 1.                                 על משך(!)
 2. כתאבי אטאל אללה בקא מולאני אלשיך ואדאם סלאמתה
 3. וסעאדתה מן מצר ען חאל סלאמה ועאפיה ואלחמד
 4. ללה כתירא לם יזל מול[אי] אדאם אללה עזה מתפצל
 5. אבדא עלי כל אחד פי מ[ן י]ערפה ופי מן לם יערפה
 6. ואנא אסאלה פי אן יאכנד דנא'(?)] אלבורג אלתי כאן ענד
 7. מרדוך ולא יכון בוד מן [        ] דלך וקד כונת אקנית
 8. מני כי אני ברית מרדוך [מן] כול [[אל]] דעאוי ומצ'א
 9. עני איש מא טלב מני [              ] ענדה אנה [ת]אדב
 10.  מן האדה פאללה אללה אן [           ]גתני [                  ] אלאנהראר
 11.  פי מא ליס לה קדר ואגת מברא מן גמיע אלחואדת
 12.  וגמיע אלאסבאב מא י[א]תי מן גדר אלבחר וגירה ומא
 13.  נחתאג נוכד עלי מולאי אכתר מן האדה פלא עדמתה
 14.                                       [          ]א כלעת מ[
 1. על משך
 2. כתאבי אטאל אללה בקא מולאי אלשיך ואדאם סלאמתה
 3. וסעאדתה מן מצר ען חאל סלאמה ועאפיה ואלחמד
 4. ללה כתירא ולם יזל מול[אי] אדאם אללה עזה מתפצל
 5. אכדא עלי כל אחד פי כל מן יערפה ופי מן לם יערפה
 6. ואנא אסאלה פי אן יאכ[ד] אלכורג אלתי כאן ענד
 7. מרדוך אלא יכון בוד מן אללף וקד כונת אקנית
 8. מני ביאני ברית מרדוך מן כול [אל]דעאוי ות
 9. עני איש מא טלב מע ענדה ואנה [צרב]
 10. מן האדה פאללה אללה אלאנחדאר
 11. פי מא ליס לה קדר ואנת מברא מן גמיע אלחואדת
 12. וגמיע אלאסבאב מא י ע מן גרר אלבחר וגירה ומא
 13. נחתאג נוכד עלי מולאי אכתר מן האדה פלא עאדמתה
 14. כלצת (מנה)

תרגום

ENA 2805.24 1

1

Verso

 1. פאן אתפק מגיך פי אלבר תנפדה פי אלבחר מע מן
 2. יתפק ומא נחתאג נאכד עלי מולאי אכתר מן האדה
 3. קראת עליה אפצל אלסלאם וע'ל'ס' וקד בעת לך אלדי אנפד/ת/ה
 4. מעי ואשתרית לך בתמנה [                       ] ערפתך
 5. דאלך לתקף עליה [                       ] פיה [

Bottom margin (upside down)

 1. קד סאלת אסחק ען אלקמח אלדי לך ענדה קאל אנה תרכה והו פי מרכב יצל והו אנסאן כדאב אנת
 2. תעלמה תחפץ' אן תגיב רחל אליך צחבתה יכון תחת ידך מא יקול בדא חק ערפ[תך דלך]

Addressee

 1. לסידי ומולאי אבי יחיי נהוראי בן נסים נ'נ'                    שאכר תפצ'לה אסחק
 2. אטאל אללה בקאה ואדאם עזה ותאיידה                         בן יוסף אלאנדלסי נ'נ'

verso

 1. פאן אתפק מגיה פי אלבר תנפדה פי אלבחר מע מן
 2. יתפק ומא נחתאג נוכד עלי מולאי אכתר מן האדה
 3. קראת עליה אפצל אלסלאם ושלום וקד בעת לך אלדי אנפדתה
 4. מעי ואשתרית לך בתמנה כ' ערפתך
 5. דלך לתקף עליה
 6. קד אשהדני אסחק בן יוסף [אלאנדלסי]
 7. אנה אברא.....
 8. מרדוק מן תמן תרכה אכיה
 9. ..............בן יוסף
 10. בראה קאטעה
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 2805.24: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain