רשומה קשורה ל-מכתב: ENA 2556.2b

מכתב ENA 2556.2b
 1. ציטוט
  משה גיל, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
  כולל מהדורה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.
  לdigital edition, digital translation, מהדורה ראה
  • #198
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, "מגבית מאוחדת לישיבות בבל בעיר קירואן ועלייתו של הנגיד אברהם בן עטא‎" (in Hebrew), Zion‎ 27 (Jerusalem, Israel: Historical Society of Israel / החברה ההיסטורית הישראלית, 1962), 65-156.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 163-165
 5. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה