מכתב: ENA 2556.2b

מכתב ENA 2556.2b

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1989

תיאור

Verso: Letter from Moshe b. Barhūn al-Tāhirtī, in Qayrawān, to Yosef b. Yaʿaqov Ibn ʿAwkal, in Fustat. Dating: ca. 1010 according to Gil. Mentions consignments of lac and possibly other goods as well (the letter is damaged). The sender describes how he induced Avraham b. ʿAtāʾ and Abū Zikrī Yehuda b. Yosef to contribute to a collection for the yeshiva of Hayya Gaon. (Information from Goitein's index card and Gil, Kingdom, Vol. 2, p. 581.) NB: This shelfmark has been cited numerous different ways; prior shelfmarks include but are not limited to ENA 2556.2b and ENA 2557.1. VMR.

תיעתוק

S. D. Goitein, "מגבית מאוחדת לישיבות בבל בעיר קירואן ועלייתו של הנגיד אברהם בן עטא‎" (in Hebrew), Zion‎ 27 (Jerusalem, Israel: Historical Society of Israel / החברה ההיסטורית הישראלית, 1962), 65-156.
 1. ...פלמא וצלת כתב סידנא ראס אלמתיבה נר אשתמעו בי
 2. ...אבי יעקוב ואבי אלפרג אידהמא אללה וסאלוני אן נדבר מעהם אלחאל כיף

יגרי פוקפת עלי אלכתב

 1. [פדכל] קלבי סרור ענד מאיקנת מן שכר סידי ראס אלמתיבה נר לך פי כתאבה

וחמדת אללה עלי דלך ...

 1. לך דלך אבדא וכאן ענדי מא וקפת עליה מן דכרך פי אלכתיב אכיר מן מלו

אלדניא דהב ופצה [...בך]

 1. נפתכר ואי חאל כנת פיה אנא חאל פיה פאסאל אללה אן יריני ולדך מתלך

ויקים [בך מא] קאל אלולי תחת [אבותיך]

 1. [יהי]ו בניך תשיתמו לשרים בכל הארץ פקלת להם הדא אמר יחתאג פיה אלאולפה
 2. [וכל]מה ואחדה ונמציו אלי אלשיך אבי יצחק אברהים / בן עטא / אידה

אללה ויכון מענא ואלשיך אבו זכ[רי] פקאלו לי אן אל[שיך]

 1. [אבי י]צח[ק] לא ידכול מענא פקלת להם עלי חתי ידכול לאן בדכולה תשתמע

אלכלמה ויקע אלאתפאק פלם נזל

 1. [נדב]ר אלאמר אלי אן מצינא אליה אנא והם ואמתנע מן דלך פרגבת אליה סר

ועלן אלי אן קבל

 1. [וחצל] מאל אן כביר באתפ[א]ק[ה] ועטא הו ל דינ' עלי אן יכון אלגמע

אלנצ' לסידנא האי נר ואלרבע לסידנא שמוא[ל נר

 1. [ואלרבע אלאכר] ללמקאדסה ואנמא דוסא ושמאל לם יכן להם ענדנא חק פראדו

קום בדכרהם תנגיץ ומח[לוקת ?

 1. ...בריאין מן טלבה ועטא אלשיך אבי זכרי ל ועטיתנא עשרין ועטא כאלי כמסה

ועטת...

 1. ...עיאש כמסה ועטאו בנ(י א)כיה עשרה וסאיר אלנאס עטאו כל ואחד וטאקתה

ומשית פיהא ותעבת נפסי...

 1. ...הם וטלב אלתואב ואכדה בסנתך פלמא אשתמע אלמאל וכתבנא אלכותב לם תטיב

נפס קום עלי דלך

 1. ...ענדהם ... לא יצהר להם אנה יתם פלמא אן תם לם יעגבו דלך וע...

בכל וגה אלי אן גראת פיה

 1. [מחלוקת ? פי מא] בעד ואנת תקף עליהא מן אצחאבנא אלואצלין ווקע אלאתפאק

אן יבקא אלאמר מוקוף אלי אלמראכב

 1. [באקי אלדי יתפקו עליה :desare] חתי יתפק עלי חאל [אמא :desare] פקד

ערפתך צורת (!) אלאמר מכתצר ולם ימנע כתבי ו...

 1. סידנא האיי ראס אלמתיבה נר אלי אנה נטלב אן נגרי...
 2. ואנת אידך אללה עינה ומקא [מה ?
 3. כלהם יערפוך מן לסידנא האיי נר באלקירואן פאנת תכתב אליה ב[מא יכון

ענדך] מן אלעלם פארגו אללה...

 1. ...ומתלנא פליס יכפא ענך מנזלת (!) כל ואחד

תרגום