מסמך משפטי: Bodl. MS heb. f 56/44

מסמך משפטי Bodl. MS heb. f 56/44

תגים

תיאור

Record of payment of rent, ca. 1186. A payment of 100 wariq dirhams (for a period of one year's rent) is received from Abu Ishaq al-Adani. (Information from Gil, Documents, pp. 361 #92)

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. f 56/44 44 verso

44 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום