רשימה או טבלה: ENA 1822a.41

רשימה או טבלה ENA 1822a.41

תגים

תיאור

Account. Revenue of the qodesh from rent, ca. 1230. A small strip of paper, of which the upper part is missing, written on both sides. The part which is preserved lists 13 tenants. (Information from Gil, Documents, pp. 443 #133)

ENA 1822a.41 1

1

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
 1. אלדאר אלמגאורה לה
 2. סכן אלמבייץ טבקה ד
 3. [טב]קה סכן עתמאן פואל
 4. ד
 5. דרב סלסלה
 6. רמצאן אלקזאז קאעה וטבקה
 7. יג
 8. דאוד אל[ ] טבקה ה דר<
 9. טבקה סכן ברכאת ד דר<
 10. טבקה סכן ר צדקה ה דר<

תרגום

ENA 1822a.41 2

2

b(verso)

 1. דאר מ[
 2. פי כוכה בן ע[
 3. דאר גואר אלרשיד שמואל
 4. רבעהא ללצעף ד וג
 5. דאר תאבת פי מ[ה]רה
 6. אלקאעה סכן רגלא חאיך
 7. טבקה סכן עביד והי אלעלו
 8. ללקאעה אלמדכורה ג
 9. אלגזירה דאר
 10. סכן מחאסן אלנשאוי
 11. ה
 12. אלטבקה אלדי עליהא כרבה
 13. ב

ENA 1822a.41 3

3

ENA 1822a.41 4

4
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 1822a.41: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)