רשומה קשורה ל-מכתב: T-S AS 146.210

מכתב T-S AS 146.210
  1. ציטוט
    משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • #766