מסמכים קשורים מכתב: Moss. II,131.2

מכתב Moss. II,131.2