מכתב: Bodl. MS heb. d 66/34

מכתב Bodl. MS heb. d 66/34

תגים

תיאור

Petition from Dalāl bt. Masʿūd/Seʿadya (Umm Ibrāhīm), in Bilbays, to the dignitary Abū l-Barakāt Yehuda b. Elʿazar ha-Kohen (titled "ha-Sar" and "Sofer ha-Malkhut," i.e., a government secretary/kātib). When the Frankish king Amalric captured the city of Bilbays in eastern Egypt in November 1168, he took many captives, including Jews. Some participated in finding the means to redeem themselves. This petitioner was one of them, a widow who paid the ransom fees or part of them in installments, one dinar at a time. Abū l-Barakāt had previously helped her and suggested that she leave a dinar with him until she needed it, since ransom fees weren't always paid promptly. When the time came to pay̦, the son of the widow's mother, who was a guarantor on her behalf, had been detained by the police or put under house arrest, so Dalāl asks the minister to do the favor he had promised. Mentions a cousin (ibn khāl) Abū ʿAlī Ḥassūn Ibn Zabqala and Saʿd al-Mulk. (Information from Goitein, Palestinian Jewry, 319–20)

Bodl. MS heb. d 66/34 34 recto

34 recto

תיעתוק

S. D. Goitein, היישוב בארץ ישראל בראשית האיסלאם ובתקופת הצלבנים‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Yad Izhak Ben Zvi Publications, 1980).
 1. ממלוכתהא
 2. דלאל בנת מסעוד
 3. אם אברהים תלחך
 4. עפר רגליה
 5. בש רח
 6. עקב ענוה יראת ייי וג
 7. וענוים ירשו ארץ ויתענגו על רוב שלום
 8. שלום השמים וחיי יומים לאלפי פעמים
 9. להדרת יקרת צפירת תפארת כבוד
 10. גדולת קדושת מרנא ורבנא אלשיך
 11. אבו אלברכאת השר הנכבד הסופר
 12. סופר המלכות יברכהו אלהינו ויתמיד
 13. חינה בעיני המלכות ובעיני כל רואיו
 14. ויחיה כלל חמודיו השרים יברכם
 15. וירבו בבני ישראל כמותם אמן נצח
 16. חצרה דלאל בנת סעדיה אם אברהים
 17. אלשבויה מן אהל בלביס כתירה אל
 18. שכר ואלדעא להא במא פעלהו
 19. ואהלה מעהא וענד אנפצאלהא קלת
 20. להא חטי אלדי מעך אלי אן תעודי
 21. ואודעה דינאר תנעם תוצלה לאבן
 22. כאלי אבו עלי חסון בן זבקלה אנה
 23. צאמני ורסמו עליה פתפצל תנעם
 24. תוצלה לה כץ חצרתהא באתם סלאם
 25. ואלמולא אלאגל סעד אלמלך ואכוה

Recto - right margin

 1. ומן תחוט בה ענאיתהם אלסלאם

Recto - top margin

 1. ושלום ירב

תרגום

Bodl. MS heb. d 66/34 34 verso

34 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום