רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. d 66/34

מכתב Bodl. MS heb. d 66/34
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, היישוב בארץ ישראל בראשית האיסלאם ובתקופת הצלבנים‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Yad Izhak Ben Zvi Publications, 1980).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 319-320
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה