מכתב: ENA NS I.15

מכתב ENA NS I.15

תגים

תיאור

Letter from Ḥayyim b. ʿAmmār b. Madīnī (Alexandria) to Yosef b. Mūsā al-Tāhirtī, ca. 1062. The sender explains why a load of a medicinal herb greater celandine has not been sold: the price for it is currently low but might go up when a ḥajj caravan or ships from Spain arrive. There is more demand for the herb in Fustat. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 4, p. 165.)

ENA NS I.15 1

1

תיעתוק

משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.

recto

 1. [כתאבי יאסידי ומולאי אט]אל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך ונעמאך

 2. ....

 3. תקדמת [ ]שכה מא בעתה ל[ ] אן אלי אל[ ]

 4. חסן אלעאקבה [ ] רטילאת חכיר ואנא יאסידי [ ]

 5. וגמיע [ ]

 6. ואן אלמאמירון מקים מא אלוקת ביעהא אלי אלמוסם אן שא אללה יבאע ואן לא

 7. ירד אלי מצר פאנה [ב]מצר אביע מן הנא אן כאן ישועה [ ] וקד

 8. אכטה מא וקפת עלי [     ב]מצר בג דנ [       ] אלמן ומא יסוא אל[       ] אכתר

 9. מן רבאעיין אלמן פאן כאן יסוא וקת אל[מר]אכב אלאנדלסיה [ביע] [      ] מתקאל אלמן

 10. אלי ג רבאעיה או אחמל[ה    ] לה אן שא אללה ערפתני בקבץ ח דנא [ ]

 11. [צ]דקה ואנך יאסידי לם ה[      ] סנה כיר ונעמה אתרכהא ענדך [ ] יאסידי

 12. צחבה כתאבי [         ] שכירה [ ] אסלך אן תפצל אללה באלס[לא]מה יסאל

 13. סידי לא עדמתה באן יתול[א      ] ביעהא באלקסם ו[אלרזק ] ברבאעי

תרגום

ENA NS I.15 2

2

verso - address

 1. [סידי] ומול[אי] אבו סעיד יוסף בן מוסי נע           [ ]

 2. [אטאל אללה בקאה] ואדאם סלאמתה וסעאדתה ונעמאה

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS I.15: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain