מכתב: Bodl. MS heb. e 98/71

מכתב Bodl. MS heb. e 98/71

תגים

תיאור

Letter from Yaḥyā b. ʿEli Kohen Fāsī, in Fustat, to Abū l-Afrāḥ ʿArūs (aka Avraham?) b. Yosef, in Alexandria. Dating: ca. 1080 CE. Yahya, probably Yosef’s younger brother according to Gil, deals with trading lacquer, and asks ʿArūs to handle three shipments of lacquer that he bought in Alexandria. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 3, #406) VMR

Bodl. MS heb. e 98/71 71 recto

71 recto

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 3.

תרגום

Bodl. MS heb. e 98/71 71 verso

71 verso

Recto:

 1. כתאבי אלי מולאי וסידי [אטאל אללה באקה
 2. ואדאם תאיידה וסעא[דתה
 3. וגמיל צנעה וקד עלם אללה שדה שוקי אליה בחית לא
 4. אטיק וצפה קרב אללה אלגמע בה עלי אסר חאל וכאן
 5. קד תקדם כתאבי אלי חצרתה יקבץ לי אלג אעדאל
 6. לאך מן אבן אלארכסי פתתפצל עלי ותקבצהא לי
 7. מנה ותקלבהא פאני אתפקת מעה עלי לאך טייב
 8. ותקיף [עלי אל . . . .] ותתמינהא פאדא צארת
 9. פי קבצך תסלמהא למולאי אלשיך אבו אלברכאת
 10. בן כוליף ולא תקבץ לי אלא כיאר לאך לאן וצל
 11. אלינא אלאן במצר שי בסבעה ועשרין ושי
 12. בלו וקד אתפקת מעה עלי שי אן טייב כיאר
 13. ומא חמלני עלי הדא אלא אלדאלה עליך ואלמחבה
 14. פיך לא זלת מתפצלא משארכא ואלרגבה אלי
 15. פצלך אן ירד עלי כתאבך אלעזיז לאני מנתצר
 16. אליה לאני מא פאצלת צאחב אללאך אלי אן יצל

Recto, right margin:

 1. כתאבך
 2. פתסרע בפצלך
 3. בתוגיה יכתץ
 4. מולאי
 5. באתם
 6. אלסלאם
 7. ומן תשמלה
 8. ענאיתה
 9. אלסלאם

Verso, address:

 1. חצרה סידי ומולאי אלשיך אבו
 2. אלאפראח ערוס אטאל אללה בקאה
 3. שאכר תפצלהא
 4. יחיה [בן] עלי נ[נ] כהן פאסי
תנאי היתר שימוש בתצלום