רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S G2.59

מסמך משפטי T-S G2.59
 1. ציטוט
  S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India traders of the middle ages : documents from the Cairo Geniza : India book (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 3.
  לdigital edition, מהדורה, תרגום ראה
 2. ציטוט
  Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 299-300
  • pp. 299-300