מכתב: T-S 8J17.20

מכתב T-S 8J17.20

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Letter from Perahya Yiju to his brother Shemuel Yiju, complaining about his brother's failure to procure a responsum (see III, 55). Friedman-Goitein edited only the relevant lines (ll. 12-16).

T-S 8J17.20 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Traders of the Middle Ages: Documents from the Cairo Geniza (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 3.
 1. אלדי אעלם בה אכי [אלעזיז
 2. ויקהל וקראתה פהמת [מצמונה
 3. מן גההת מרץ אלואלד[
 4. ועולה אשתרי לה[
 5. דין יש אלמ ל[
 6. פמא וגדת וקאל לי בעץ אצחא[
 7. הו קריב אלעהד ומא תדרי מא ג[
 8. אלדי תזעם אן פרגך פיה קד קרב ומא מן
 9. אלזמאן מא יעיקך ואיצא קדאמך תעמל
 10. ללענים אלשלוש פעמים פאן גבת מא להם
 11. שי פכ(צ"ל פכם) סלוני ען אלמגי עוץ כתאבי ואלא קד גית
 12. ואמא גיר דלך אן אפסלת פי מסירך למנחם או חדיתך
 13. מעה או טלבתך מן אחד כתבת גואב ואלא אלדי טלבתה
 14. מנך אן תסאל מסאלה בפאך ותסמע זבדה גואבהא תכתבה לי
 15. ועלי אנני קד אנחזת פיהא אלי אלואגב לכני אריד אקף עלי
 16. ראי גירי ואלנצפיה לא תשתריהא ולא תשתרי לי שי וכיף
 17. יכון אליום [[סנה ו]]//עשר// שהר(!) לבן עמאמה ידפע ארבעה דנאניר
 18. לא תגפל ענה וקול לה אד לם יופיך קסט אלאשר אלדי
 19. ענדה ואלאן אדא גית אן שא אללה רפעתה ללחכם עלי גמיע
 20. אלמבלג ולו אנני אבדל למן יסתכלצהא לי נצפהא פמא
 21. הי איאם בני רוזיך ובן סביא (סביח?) ישחקו עצמותיו ויכלי ענה

Margin:

קלה אל/מרוה וקלה אל/אנצאף/פי כל וקת ונגז/אלטלב ותעלמה/אן

ליס לי וגה(?)/ ללגאליה אלא/מן ענדה/פלא יחוגני/אלי צדאע/

ואוקפה עלי/כתאבי ואומאה/עליה וקול לה/לו כאן תם/סעה מא טלבה/

פתכתץ/עני אנת/וולדך ואהלך/באפצל אל/סלאם[

תרגום

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Traders of the Middle Ages: Documents from the Cairo Geniza (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 3.

Recto

 1. Another matter: You have disappointed (me) by having gone to Menaḥēm or spoken
 2. to him or requesting from someone to write a responsum. What I had requested
 3. of you is that you ask a query orally, hear the essence of the answer and write it to me.
 4. Even though I have already relied on (or, achieved) a proper (decision) in this matter, I nevertheless want to consider
 5. someone else’s opinion.

T-S 8J17.20 1v

1v

Verso:

 1. ותכברני הל עמלת לולדך שצ' מצחף או לא או כלאכל וסיום
 2. אכיה פרחיה
 3. ישע יקרב
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J17.20: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.