רשימה או טבלה: ENA 2592.28

רשימה או טבלה ENA 2592.28

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Memorial list for the family of Yosef b. Perahya Yiju, Egypt, early thirteenth century.

ENA 2592.28 2

2

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Traders of the Middle Ages: Documents from the Cairo Geniza (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 3.
 1. זכרון טב וניחות נפשת
 2. לזכר המ המיחסת משפחת החכמים
 3. מר ורבינו יוסף הח והנבון רוח י יי תנ
 4. ושלשת חמודיו בראשם הד יק צפ תפ
 5. מרינו ורבינו פרחיה הדיין המעולה
 6. זצל ואחיו כגק מרינו ורבינו שמואל
 7. המלמד הח והנ רוח י י י תניחנו ואחיו
 8. משה הנחטף בקצרות שנים רוח י יי תנ
 9. והחיים והשלום לכבוד מ[רינו ורב]ינו זכאי
 10. המלמד הח ונבו[ן] יגזיעו גזע זכר
 11. לחייא ולקיימ[א]

תרגום

ENA 2592.28 1

1
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 2592.28: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain