רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: ENA 2592.28

רשימה או טבלה ENA 2592.28
  1. ציטוט
    S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Traders of the Middle Ages: Documents from the Cairo Geniza (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 3.
    לdigital edition, מהדורה, תרגום ראה