מכתב: T-S 8.27

מכתב T-S 8.27

תגים

תיאור

Memorandum to a traveler carrying Indian goods to Yiṣḥaq b. Bundar. India, ca. 1110.

T-S 8.27 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India traders of the middle ages : documents from the Cairo Geniza : India book (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 2.

II, 10

 1. [....] בעד כרוגך אללה יגמע ביננא קריב פי כיר וע[אפיה]
 2. ואעלמך אחיאך אללה אן אלדי וגהת מעך ט קטע מנהא ה [... לך ו ]
 3. בז ופוט ועדל סנבל פאמא אללך פמנה עדל ונצף לעלי [...]
 4. לפהד ואלבז מנה עדל ליחיי ועדל לאברהים ואסחק [...]
 5. פוט פיה ט אתואב לפהד ועלי לפהד פיהא אלרבע ואלבז [...]
 6. אתואב ליחיי מן וסט אלתיאב ואלפוט הי ה כוארג ודסתי[ן ...]
 7. לך וכורגה לפהד וכורגתין ודסתין לאסחק ואברהים וא[לנצף]
 8. איצא ונצפה לך וליחיי מנה //ליחיי// אלסדס ואנפדת צחבתך א[יצא ...]
 9. ג כוארג ורבע מדאסאת מנהא כורגה וג אזואג [...]
 10. ליעקוב ורבע כורגה לצבי אב[רה]ים וזוג ואחד לאבו [...]
 11. ואלזוגין אלצגאר מנהם ואחד לאבו אלפתח ואלאכר לע[לי ...]
 12. [...] מנהא [...] ל.. אל... .. ל[.....]ל [...]

תרגום

T-S 8.27 1v

1v

Verso:

 1. .... [...] יצל עדן אן שא אללה
 2. [אטאל אללה] בקאה
 3. [ﺒﻤ]ارك بن سهل الإسرائيلي محبه يوسف بن مسعود الإسرائيلي
 4. [ ] وادام عزه يصل عدن سلمها لله دكان الشيخ اسحق
 5. بن بندا ر
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8.27: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.