רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 8.27

מכתב T-S 8.27
  1. ציטוט
    S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India traders of the middle ages : documents from the Cairo Geniza : India book (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 2.
    לdigital edition, מהדורה, תרגום ראה