רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 10J17.4

מכתב T-S 10J17.4
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India traders of the middle ages : documents from the Cairo Geniza : India book (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 2.
  לתרגום ראה
 3. ציטוט
  Mark Cohen, The Voice of the Poor in the Middle Ages (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2005).
  כולל digital translation
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה