מסמך משפטי: T-S 6J2.11

מסמך משפטי T-S 6J2.11

תגים

תיאור

Legal document: testimony about the will of Yosef Lebdi. This fragment, written in the hand of Hillel b. Eli, records that before leaving for his last journey, Lebdi made the will. Friedman identifies the scribe as Ḥalfon b. Menashshe and dates the fragment to the beginning of the 12th century.

T-S 6J2.11 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

I, 31a

  1. שהדותא דהות באנפנא אנן חתומי […]
  2. יוסף אללבדי רצי אללה ענה ביר דויד […]
  3. אלתי לם יעאוד בעדהא אלי מצר ות[לף? ...]
  4. ידינא בוציה אתבתנאה ענה וא[…]
  5. לא אצטראר ואקנינא מנה עליהא […]
  6. ובביטול כל מודעין ותנאין אחתר[…]
  7. [ …]וכתב.[…]

תרגום

T-S 6J2.11 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 6J2.11: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.