רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: Bodl. MS heb. c 28/14

מסמך משפטי Bodl. MS heb. c 28/14
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 198–202
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה