סמי ספרותי: Bodl. MS heb. c 28/14

סמי ספרותי Bodl. MS heb. c 28/14

תגים

תיאור

Magical spells, 1 for arousing love (tahayyuj) and 1 for binding someone's tongue (ʿaqd lisān). Probably in the hand of Abū Sahl Levi (see tag). They are written in charming style ("may the love of X settle on the heart of Y, like the shade on an apple, like rose wafting fragrance" followed by a racy blazon; the next one, "may God make you an ass").

Bodl. MS heb. c 28/14 14 recto

14 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. c 28/14 14 verso

14 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום