רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. d 66/66–67

מכתב Bodl. MS heb. d 66/66–67
 1. ציטוט
  S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India traders of the middle ages : documents from the Cairo Geniza : India book (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 1.
  לdigital translation, תרגום ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, Letters of Medieval Jewish Traders (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1973).
  לתרגום ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה