מסמכים קשורים מכתב: Bodl. MS heb. d 66/66–67

מכתב Bodl. MS heb. d 66/66–67