מכתב: JRL Series B 3311

מכתב JRL Series B 3311

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Fragment of a letter in Hebrew apparently addressed to the brother-in-law of the writer. The addressee is asked to purchase a servant girl for the writer's sister, and reminded to safeguard a certain document, possibly connected with the writer's business partner, Shemuel. Verso is blank. No date. Related to ENA NS 77.159 + T-S 8J14.13 (PGPID 1907), and see there for other related shelfmarks.

JRL Series B 3311 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

Arnold Franklin, unpublished editions.
 1. ...].מ.
 2. ויעצור הדב[
 3. ומעל כלל עמו ב.[.....] ועתה אחי איש [א]חותי
 4. תן עיניך על אחותי בת עיני ותקנה לה שפחה
 5. לעזרה והנני למאד תאב לשמוע בשורה טוב//ה//
 6. מכם אשר ישמיענו בשורות טובות והנה
 7. ..]רתי אתכם וכתבתי מכתב איש אחותי הר//ב//
 8. ....]ל ועתה אני מזכירך בשמירת השטר
 9. .....] שותפי [ש]מואל לפי שאין אדם
 10. ................]חקור מה עשה ואיך
 11. ................]ת וכפי זה
 12. .........................]עד

תרגום

JRL Series B 3311 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • JRL Series B 3311: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0