רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S K15.58

רשימה או טבלה T-S K15.58
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Mark Cohen, The Voice of the Poor in the Middle Ages (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2005).
  לתרגום ראה
  • no.80
 3. ציטוט
  Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
  כולל digital edition